Люди і мережа

Майстерня сільських ініціатив – це живий організм, який твориться людьми для людей. Основними стейкхолдери програми є

  • координація програми, завданням якої є розробка та дизайн програми, стратегічне планування, фандрайзинг, PR, реалізація у цільових регіонах, менеджмент якості програми та інше;
  • тренерський пул, який впроваджує освітній компонент програми, розроблює контент семінарів, збагачує програму методично та тематично;
  • наставники, які супроводжують учасників програми протягом навчального року та поза участю в семінарах, забезпечують реалізацію ініціатив слідкуючи за балансом розвитку особистості учасника та впливу на сільску громаду;
  • мережа випускників, яка об’єднує учасників минулих років для подальшого гуртування, участі в інших заходах та проектах та спільного пошуку нових освітніх можливостей;
  • департаменти освіти та адміністрація шкіл, яка підтримує програму у конкретних цільових селах та школах та забезпечує участь школярів у семінарах;
  • громадські організації, що логістично та інформаційно підтримують програму локально на місцях проведення.